จักษุแพทย์

จักษุแพทย์ ศรีนคริทร์ ขอนแก่น

ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและยังเป็นหนึ่งในอวัยวะของร่างกายที่บอบบางและติดเชื้อได้ง่าย เพราะฉะนั้นเราต้องมั่นดูแลรักษาดวงตาของเราให้ดี เพราะหากเสียดวงตาไปอาจจะไม่สามารถทดแทนได้เลย และยิ่งในปัจจุบันนี้ที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่กันบนหน้าจอทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ทำให้สายตาของเราต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นกรรมพันธุ์และอายุก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคตา เช่นกัน เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลให้ดี โดยอาจจะหาจักษุแพทย์ดีๆ เพื่อคอยให้คำปรึกษาเมื่อพบว่ามีอาการเกี่ยวกับโรคตาเกิดขึ้น

จักษุแพทย์คือใคร?

คุณหมอที่ช่วยเราดูแลรักษาตานั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดสายตา ผ่าตัด จ่ายยา ตามความผิดปกติของตาแต่ละคน โดยจะมีเครื่องมือและอุปกรณ์มากมายมาช่วยในการตรวจสอบว่าเกิดอะไรกับขึ้นกับดวงตาของเรา ตรวจดูม่านตา กระจกตา ลูกตา หรือจอประสาทตา เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจว่าดวงตาของเราควรจะได้รับการรักษาอย่างไร

สาเหตุของโรคตา

  1. อายุ ผู้สูงอายุมักจะพบว่าสายตานั้นเปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากเนื้อเยื้อก็เริ่มเสื่อมสภาพตามกาลเวลาไปตามกฏของธรรมชาติ จึงก่อให้เกิดความผิดปกติต่างๆนาๆ
  2. การติดเชื้อ สามารถพบได้ในทุกวัย อยู่ที่การใช้ชีวิตโดยจะต้องระมัดระวังอย่าใช้มือไม่ที่สะอาดสัมผัสดวงตา
  3. แสงแดง ฟังดูเหมือนจะไม่ร้ายแรง แต่จริงๆแล้วภัยจากการสู้แสงแดดจัดเป็นเวลานานๆ อาจก่อให้เกิดเป็นอาการเรื้อรังได้
  4. พันธุกรรม อย่างเช่น ตาเขหรือตาเหล่ในเด็ก ตาบอดสี ตาบอดกลางคืน เหล่านนี้เกิดมาจากพันธุกรรมทั้งนั้น

การรักษาดวงตา

ขึ้นอยู่กับอาการที่พบเจอในดวงตา การรักษาอาจมีทั้ง หยอดตา รับประทานยาเม็ด หรือผ่าตัด

โรคตาที่พบได้บ่อย

  1. ต้อกระจก เกิดจากแก้วตามีความขุ่นมัวและจะทำให้มองเห็นไม่ชัดเหมือนปกติ
  2. ต้อหิน เกิดจากเส้นใยในประสาทตาที่มีการเสียหาย ทำให้การประมวลภาพจากสมองส่งไปยังตามีความผิดปกติ
  3. โรควุ้นตาเสื่อม เกิดจากเส้นใยโปรตืนในวุ้นตามีการเปลี่ยนสภาพและตกตะกอน ทำให้ผู้ป่วยมองเห็นเป็นเส้นขีดลอยไปมารบกวนสายตา
  4. จุดรับภาพเสื่อม เกิดจากส่วนรับภาพที่คมชัดที่สุดในตาเสื่อมสภาพทำให้ภาพเกิดการบิดเบี้ยวผิดไปจากความจริง

ผลข้างเคียงจากโรคตา

โรคตาแต่ละประเภทเกิดจากสาเหตุที่ต่างกัน แต่หากเราพบว่ามีอาการผิดปกติและเข้าพบจักษุแพทย์ก็จะหาทางรักษาได้ทันท่วงที หากปล่อยไว้นานๆอาจจะทำให้เสียดวงไปถาวรและรักษายากขึ้น

หากคุณพบว่าตนเองหรือคนรอบข้างมีอาการผิดปกติทางสายตา ก็ควรที่จะเข้าพบแพทย์ทันที จักษุแพทย์ศรีนคริทร์ จังหวัดขอนแก่น มีจักษุแพทย์ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหลายท่าน พร้อมที่จะให้คำแนะนำเพื่อช่วยให้คุณรักษาดวงตาไปได้นานที่สุด นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะช่วยให้การรักษาเป็นไปได้อย่างทันท่วงที เช่น หากต้องมีการผ่าตัดก็จะสามารถนัดวันเพื่อทำการผ่าตัดได้โดยทันที ขึ้นอยู่กับความฉุกเฉินของแต่ละกรณี ห้องผ่าตัดของเราได้รับมาตรฐานและมีการฆ่าเชื้ออุปกรณ์เป็นประจำเพื่อลดการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นขณะที่มีการผ่าตัด

หากต้องการพบจักษุแพทย์ด่วนกรุณาติดต่อมาที่ 043-123456 พร้อมทั้งเตรียมเอกสารของผู้ป่วยมาให้พร้อม และสามารถเดินมาได้ที่ 123 ถนนมิตรภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ทางเข้าฝั่งกังสดาล)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *